امروز یکشنبه, 24 تیر 1403، خوش آمدید

محفل انس با قرآن کریم جزءخوانی و تفسیر

آقای ابراهیمی پنجشنبه، 25 فروردین 1401 - 16:00
هر روز ساعت 17 - لینک جلسه مجازی را کپی کرده و در مرورگر خود وارد نمایید. https://gharar.ir/r/c38a7a73