امروز یکشنبه, 24 تیر 1403، خوش آمدید

جلسه تعامل و هم انديشی

آقای عرب زاده پنجشنبه، 11 خرداد 1402 - 16:08
جلسه تعامل و هم انديشی مسئولين مرکز آموزش علمی کاربردی مشکات ولایت با دانشجویان برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی ریاست محترم مرکز علمی کاربردی مشکات ولایت

سرکارخانم دکتر راحله صالحی با دانشجویان رشته های 

  کاردانی تربیت مربی قرآن / کاردانی امور فرهنگی / کاردانی مددکاری اجتماعی - خانواده / کاردانی مددکاری اجتماعی -  اورژانس اجتماعی / کاردانی تربیت مربی پیش دبستان / 

  کاردانی حقوق کارگزاری خدمات عمومی / کارشناسی مدیریت امور فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی / کارشناسی تربیت مبلغ قرآن کریم / کارشناسی مددکاری اجتماعی- خانواده