امروز سه‌شنبه, 29 خرداد 1403، خوش آمدید

هفدهمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی

آقای ابراهیمی پنجشنبه، 06 آبان 1400 - 09:00
این جشنواره هر ساله و در سه بخش اساتید، دانشجویان و کارکنان مراکز آموزش علی کاربردی کشور برگزار می شود. مرکز آموزش مشکات ولایت ید طولایی در زمینه شرکت و کسب مقام و رتبه توسط اساتید و دانشجویان در این جشنواره دارد. امید است با اتکا به علوم قرآن شاهد درخشش هر چه بیشتر اساتید و دانشجویان مرکز مشکات ولایت در این جشنواره باشیم. سعید ابراهیمی پور مدیریت فرهنگی و دانشجویی مرکز مشکات ولایت