امروز چهارشنبه, 15 آذر 1402، خوش آمدید

شهریه

آقای عرب زاده چهارشنبه، 05 آبان 1400 - 15:47
دانشجویان محترم مرکز با سلام تسویه شهریه مرکز قبل از امتحانات الزامی می باشد. مشاهده کارت ورود به جلسه با تسویه کامل مالی امکان پذیر می باشد.