امروز شنبه, 05 خرداد 1403، خوش آمدید

ملاقات تلفنی و حضوری با سرپرست مرکز مشکات ولایت

آقای ابراهیمی سه‌شنبه، 09 آذر 1400 - 13:48

ملاقات تلفنی و حضوری با سرپرست مرکز روز های فرد ساعت 10 الی 12

اتاق ملاقات: طبقه دوم مرکز، اتاق ریاست

شماره تماس: 32505927 داخلی 11