امروز یکشنبه, 24 تیر 1403، خوش آمدید

بازدید از خانه استارت آپ کرج (گزارش)

آقای ابراهیمی شنبه، 22 آبان 1400 - 19:39
به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی از ظرفیت ها و امکانات خانه استارت آپ کرج بازدید بعمل آمد که طی این دیدار سرکار خانم صالحی سرپرست و معاونت و مدیران مرکز مشکات نیز حضور داشتند. طی مذاکرات صورت گرفته با رئیس خانه استارت آپ کرج سرکار خانم کریمی مقرر گردید همکاری های نزدیک تری در زمینه پژوهش با مرکز مشکات ولایت صورت گیرد.