امروز یکشنبه, 24 تیر 1403، خوش آمدید

توجیهی کاربینی و کارورزی

آقای شعله یکشنبه، 09 آبان 1400 - 18:47
هماهنگی جلسه توجیهی دروس کاربینی و کارورزی مدرس و دانشجو

جهت دانلود فرم های خام دروس کاربینی و کارورزی روی این لینک کلیک کنید

نام‌درس نام‌ مدرس زمان جلسه توجیهی مکان جلسه توجیهی
کاربینی الهه کمالی دهقان مجازی شبکه مجازی ایتا - https://eitaa.com/joinchat/1776746645G35dac5be67
کاربینی امید سبزعلی    
کاربینی پریسا امین الرعایایی مجازی شبکه مجازی ایتا - https://eitaa.com/joinchat/2668363925Gbf122548fa
کاربینی خدیجه زمانلو مجازی مجازی - ویانا
کاربینی خدیجه قلی زاده پنجشنبه 13/8/1400  ساعت 10:00 حضوری - دانشگاه
کاربینی راحله صالحی شنبه 15/8/1400  ساعت 14:00 حضوری - دانشگاه
کاربینی رضا جمالی نژاد مجازی شبکه مجازی ایتا - https://eitaa.com/joinchat/2797338773Ga4b43d3c68
کاربینی فریبا ماهوتی مجازی شبکه مجازی - https://chat.whatsapp.com/IYtoubgiDFgDgj8n9pvijM
کاربینی فریده نادری هماهنگی مستقیم دانشجو و مدرس ارتباط تلفنی مستقیم
کاربینی فهیمه مردی پیرسلطان مجازی شبکه مجازی ایتا - https://eitaa.com/joinchat/2083913877G545245608c
کاربینی محمدمهدی امیری مجازی شبکه مجازی - https://chat.whatsapp.com/FYLQ6cK8QgYEgjX7su7Btv
کاربینی مریم جعفری منش    
کاربینی مریم حسینی چهارشنبه 12/8/1400  ساعت 10:00 حضوری - دانشگاه
کاربینی مریم حسینی مجازی

شبکه مجازی - https://chat.whatsapp.com/JmlhbgSi7fV1FYADrxa0SD

کاربینی مهدی مدیح المکتبی میمند سه شنبه 18/8/1400 ساعت 10:00 حضوری - دانشگاه
کاربینی یاسر بشیری مجازی شبکه مجازی ایتا - https://eitaa.com/joinchat/2346057877G18ee5af967
کارورزی امیرحسین فرخ زادنیا مجازی شبکه مجازی - https://chat.whatsapp.com/GU5psNMgDyl1aY8toMfDz9
کارورزی خدیجه سلمانی مجازی شبکه مجازی - https://chat.whatsapp.com/C9lAk6UsyNsGBu9rHmy4Nl
کارورزی مریم جعفری منش    
کارورزی ناهید صایمیان پنجشنبه 13/8/1400  ساعت 11:00 حضوری - دانشگاه
کارورزی خدیجه زمانلو مجازی مجازی - ویانا
کارورزی راحله صالحی مجازی مجازی - ویانا

در حال بروزرسانی ...